Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Contact:
Post- en bezoekadres:
Klooster Onze Lieve Vrouw Ter Eem
Daam Fockemalaan 22
(brievenbus 24)
3818 KG Amersfoort
Tel: 033 - 208 7878
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Natuursteen in monumenten

Aan bijna elk monument in Nederland komt natuursteen voor. Veel natuursteen werd (en wordt) geïmporteerd. Het was daarom kostbaar en werd vaak alleen als bekleding toegepast. Natuursteen is een bijzonder complex materiaal. De verwerking ervan vergt veel kennis en gebeurt veelal door de weinige restauratiesteenhouwers, die ons land nog telt. Het is belangrijk dat  bij onderhoud en restauratie van natuursteen betrokken partijen ook kennis hebben van dit bijzondere materiaal.

In deze introductiecursus worden verschillende natuursteensoorten, de eigenschappen en verwerkings- en toepassingsmogelijkheden ervan behandeld. Ook komt de Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Steenhouwwerk (URL 4007) van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) aan bod.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Restauratie Steenhouwers en wordt gehouden bij een steenhouwerij. Op deze manier kan de theorie tijdens een rondleiding worden toegelicht. In de werkplaats zijn meerdere steensoorten aanwezig en bewerkingstechnieken te zien. De cursist krijgt tijdens deze cursusdag handvatten, waarmee tijdens de voorbereiding en uitvoering van het restauratieproces verantwoorde keuzes kunnen worden gemaakt om natuursteen aan monumenten zorgvuldig te laten onderhouden en restaureren.

Docent: Daniël Spee en John van den Heuvel

duur1 dag.
datumWordt bij voldoende interesse nogmaals gepland in 2024 en anders voorjaar 2025.
locatieSteenhouwerij Meesters In - Tienhoven a/d Lek.
kosten€ 355,– (exclusief btw).
Inclusief lunch en syllabus.
doelgroepMonumentenambtenaren en toezichthouders, monumentenwachters, bouwkundig medewerkers van professionele monumenteneigenaren (stadsherstellen, corporaties) architecten en adviseurs en medewerkers van (gespecialiseerde/restauratie) bouwbedrijven.