Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Over de docenten

Contact:
Post- en bezoekadres:
Klooster Onze Lieve Vrouw Ter Eem
Daam Fockemalaan 22
(brievenbus 24)
3818 KG Amersfoort
Tel: 033 - 208 7878
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Leon Bakker

Leon Bakker is werkzaam als bouwdocent van een VMBO. In het verleden heeft hij als restauratiemetselaar gewerkt bij een erkend restauratiebouwbedrijf. Leon is tevens actief als coördinator en docent bij het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen;

Ernst de Beaufort

Ernst de Beaufort is senior restauratieconstructeur in de regio Amsterdam. Hij heeft ruime ervaring met funderingsherstel, constructieve schadeanalyse, stut- en stempelwerk en constructief cascoherstel. Kennis en ervaring draagt hij uit bij diverse restauratieopleidingen.

Tommy van Beem

Tommy van Beem is BIM-Manager bij Nico de Bont en programma manager BIM binnen TBI. Met als achtergrond Bouwtechnische Bedrijfskunde, is hij gespecialiseerd in BIM & Digitalisering vanaf 2012. De laatste jaren wordt BIM en 'Digitale meettechnieken' ook steeds vaker ingezet voor restauratie- en herbestemming opgaves. Een uitdagende mix van hedendaagse technieken en processen dat samenkomt met het traditioneel vakmanschap. 

Andre Bleumer

André Bleumer is werkzaam bij steenbakkerij Zilverschoon Randwijk in Heteren en gespecialiseerd in de productie van ambachtelijke restauratiestenen en keramiek. Voorheen was hij werkzaam bij Wienenberger Bemmel, eveneens een producent van baksteen en keramiek. Hij is ook als docent betrokken bij de cursus Baksteen die vanuit Zilverschoon wordt aangeboden.

Klaas Boeder

Klaas Boeder is zelfstandig restauratieadviseur en docent aan diverse restauratieopleidingen. Hij is als rapporteur betrokken bij diverse uitvoeringsrichtlijnen van ERM. In het verleden is hij werkzaam geweest bij een architectenbureau, in de gemeentelijke monumentenwereld en bij de Monumentenwacht.

Cor Bouwstra

Cor Bouwstra is restauratiearchitect. Zijn bureau Verlaan & Bouwstra architecten bestaat sinds 1979 en is gevestigd in Vianen. Het bureau is gespecialiseerd in restauratie van monumenten en nieuwbouw in oude stadskernen.

Martijn van Bree

Martijn van Bree is bouwkundig ingenieur en werkzaam bij Pelser Hartman, een bedrijf dat actief is op het gebied van innovatieve 3D meet- en modelleer oplossingen. Hij brengt samen met directeur Jeroen Pelser innovatie in het bedrijf. Martijn neemt projecten en technieken scherp onder de loep om te kijken of zaken nog beter kunnen. Daarnaast zorgt hij voor verankering en deling van de kennis binnen het bedrijf en geeft hij trainingen en presentaties o.a. voor de bouw- en restauratiewereld.

Ton van Dort

Ton van Dort is als zeer ervaren loodgieter werkzaam bij Duinkerke Dak en Zinkwerk in Maarsbergen. Hi is vooral gespecialiseerd in het verwerken van complexe loodconstructies op monumenten. Zijn ruime ervaring komt aan bod bij de praktijktraining Lood bij dakbedekking en goten. 

Vera Franken

Vera Franken is vanaf 2020 werkzaam als architect en expert duurzaamheid monumentaal vastgoed bij het Rijksvastgoedbedrijf. Daarvoor werkte zij ruim 10 jaar als restauratiearchitect aan de vele monumentale projecten in ons land, met de focus op duurzaamheid. 

Lammert van Hemert

Lammert van Hemert werkte tijdens zijn studie Geschiedenis aan de UU bij een bouwbedrijf. Hij volgde aansluitend ook de opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg aan de HU. Vanuit zijn bedrijf Van Hemert Bouw Historie voert hij sinds 2011 (restauratie)bouwprojecten uit en verricht hij bouwhistorische onderzoeken. Ook is hij werkzaam bij BAAC en docent bij zowel het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen als bij het Nationaal Restauratie Centrum. 

John van den Heuvel

John van den Heuvel is zelfstandig natuursteendadviseur en heeft 30 jaar ervaring in de natuursteensector als begeleider van toonaangevende restauraties, zoals die van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, de TU in Delft en de Leidsebrug in Amsterdam. Daarnaast is hij algemeen coördinator en docent bij het Nationaal Restauratie Centrum en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. 

Hans van den Hondel

Hans van den Hondel is werkzaam als adjunct directeur bij Vogel Kathodische Bescherming BV in Zwijndrecht. Hij heeft aan de TU Delft Civiele Techniek gestudeerd, waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in beton. Zijn expertise en ervaring liggen op het vlak van betonreparatie, schadepreventie en kathodische bescherming van staal in beton- en metselwerk, zowel in de reguliere bouw als bij monumenten.

Michiel van Hunen

Michiel van Hunen werkt als senior specialist conservering en restauratie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij heeft materiaalkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft en draagt kennis over en adviseert op het gebied van ijzer, metalen, corrosie, baksteen, beton, metsel-, voeg- en stucmortels, reinigen en conserveringstechnieken. Ook werkt hij aan kwaliteitsborging (erkenning- en uitvoeringsrichtlijnen) en aardbevingsproblematiek.

Jaap de Jonge

Jaap de Jonge is werkzaam als senior adviseur bouwfysica bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hij is in die hoedanigheid veelvuldig betrokken geweest bij renovaties en restauraties van rijksmonumenten en rijksmusea.

Bert Jonker

Bert Jonker is zelfstandig restaurator en kleuronderzoeker van historische interieurs. Hij is vaak betrokken bij kleuronderzoeken aan toonaangevende monumenten, zoals schilderingen in de Bazel in Amsterdam en de oorspronkelijke kleurstelling van de keizerskroon op de Westertoren in Amsterdam.

Stefan Katier

Stefan Katier is eigenaar van Kabu BV in Hilvarenbeek. Zijn expertise ligt op het vlak van specificeren, aanbesteden en contracteren van de meest uiteenlopende werken. Vanuit de ruime ervaring met Stabu bestekken is hij betrokken bij het opstellen van het nieuwe restauratiebestek.

René Klaassen

René Klaassen doet sinds 1993 toegepast houtonderzoek bij SHR (houtonderzoeksinstituut in Wageningen). Zijn belangrijkste werkvelden zijn houtaantasting en houtsoorten en hout & milieu. Hij doet onderzoek en adviseert over o.a. houtsoortenkeuze, effect herbestemming op houtkwaliteit in gebouwen, fundering, houtkwaliteit en houtsterkte in het werk en het herkennen van oorzaken van houtschades en over de milieu impact en hergebruik van hout. 

Addy Kon

Addy Kon is sinds 1980 werkzaam in de restauratiesector en gespecialiseerd in de restauratie van metaalwerk aan jonge monumenten en de restauratie en productie van smeedwerk. Sinds 2015 is hij directeur van Smederij Meerkerk, een ERM-erkend restauratiebedrijf. 

Ernest Kurpershoek

Ernest Kurpershoek is kunst- en architectuurhistoricus. Hij heeft meegewerkt aan tal van publicaties over Amsterdam en aan het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Voor het Nationaal Restauratie Centrum verzorgt hij sinds twintig jaar cursussen over Herkennen van Bouwstijlen.

Peter van der Landen

Peter van der Landen is werkzaam als senior adviseur bij Helix Advies. Hij is specialist in de inspectiemethodiek Conditiemeting en is als docent werkzaam voor Helix Academy, NVDO, Hogeschool Utrecht en Rijksvastgoedbedrijf voor diverse opleidingstrajecten.

Hans Luft

Hans Luft is eigenaar van Hans Luft Timmerwerken en Restauratie te Bruinehaar, Twente. Hij heeft een ruime ervaring als timmerman, met een passie voor het restauratie vak. Hans is gespecialiseerd in het uitvoeren en begeleiden van restauratiewerkzaamheden. Daarnaast verzorgt hij diverse restauratie (praktijk)cursussen bij o.a. het NCE en is hij tevens werkzaam als vakdocent bij het ROC van Twente. 

Wilfred Mengerink

Wilfred Mengerink is begonnen als timmerman. Na het volgen van de opleidingen Restauratie Timmerman en Professional Restauratie is hij bij de Monumentenwacht Gelderland gaan werken. Daarnaast is hij als docent actief bij verschillende restauratieopleidingen en cursussen bij zowel het Nationaal Restauratie Centrum als bij het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. 

Hans Nooren

Hans Nooren is ruim 30 jaar werkzaam als betononderhoudskundige (BOK)  in de betonreparatie branche. Eén van zijn specialisaties is het repareren, restaureren en preventief beschermen van beton. Hij is als lid van de begeleidingscommissie Historisch beton betrokken geweest bij de totstandkoming van de Uitvoeringsrichtlijnen Betonrestauratie-advies (URL 2003) en Betonrestauratie-Realisatie (URL 4005). Hij is bekend met hersteltechnieken waarbij het oorspronkelijke historisch beton behouden kan blijven en hersteld kan worden. 

Dirk van der Plaat

Dirk van der Plaat is zelfstandig bouw- en restauratieadviseur. Met een bedrijfseconomische achtergrond de bouw ingestapt, heeft hij zich gaandeweg toegelegd op bouwregelgeving. Vanuit die rol adviseert en begeleidt hij opdrachtgevers bij onder meer restauratie- en herbestemmingsprojecten.

Willard van Reenen

Willard van Reenen heeft sinds 2016 een eigen onderzoeksbureau voor bouwhistorie. Daarvoor heeft hij 16 jaar bij een restauratiearchitect gewerkt. Hij is actief als docent voor diverse restauratieopleidingen. Daarnaast werkt hij mee aan het ontwikkelen van lesmateriaal voor nieuwe restauratieopleidingen.

Han van Rijn

Han van Rijn is in 1971 begonnen als leerling timmerman en heeft zich binnen een erkend restauratie-bouwbedrijf via diverse functies ontwikkeld tot een allround kostendeskundige op het gebied van monumenten, renovatie en utiliteitsbouw. Hij is momenteel werkzaam als zelfstandig adviseur en calculator in de restauratie. 

Willianne van der Sar

Willianne van der Sar is opgeleid aan het Hout en Meubileringscollege, de Reinwardt Academie en aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Sinds 2012 werkt zij als kleurhistorisch onderzoeker en restaurator van historische interieurs. Ook werkt zij als gastdocent bij de UvA. 

Dick van 't Slot

Dick van 't Slot is werkzaam als adviseur bij DWA. Hij richt zich hierbij op het adviseren van opdrachtgevers over de mogelijkheden voor vermindering van de energielasten in combinatie met het behoud of verbetering van het comfortniveau. Deze werkzaamheden voert hij uit voor de gehele gebouwde omgeving, waarbij monumenten een speciale plek innemen.

Ron Spaan

Ron Spaan is zelfstandig erfgoedadviseur en treedt onder andere op als projectleider voor grote restauratie- en herbestemmingsprojecten. Daarnaast is hij gastdocent aan de HAN en het GRC en beoordelaar voor de Kwaliteitsregeling Kennis & Kunde. Ook is hij projectleider voor de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Daniel Spee

Daniël Spee is natuursteenspecialist bij Meesters In, Tienhoven a/d Lek. Hij heeft een bouwkundige achtergrond en volgde tevens de opleiding Bouwhistorie, restauratie en monumentenzorg aan de Hogeschool Utrecht. Hij was verantwoordelijk voor het natuursteenwerk aan projecten als het Rijksmuseum in Amsterdam, Grafmonument Maarten Tromp en Drakenfontein Den Bosch. Ook is hij bestuurslid bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg ERM en voorzitten van de Vereniging van Restauratie Steenhouwers.

Marc Stappers

Marc Stappers is als specialist Bouwfysica werkzaam op de afdeling Monumenten en Collecties bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar houdt hij zich bezig met na-isolatie, duurzaamheid, binnenklimaat van met name musea, kerken en militair erfgoed.

Ronald Stenvert

Ronald Stenvert is zelfstandig bouwhistoricus en werkte ruim 25 jaar als vennoot bij BBA: Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis in Utrecht. Hij was hoofdauteur van de serie Monumenten in Nederland (1995 - 2006)en auteur van diverse boeken en artikelen over onder meer bouwstijlen en bouwhistorie, architectenbureaus, vloeren, beton, interieurs, baksteen (2012) en jongere kerkkappen (2013). Ook schreef hij mee aan de Inleiding in de bouwhistorie (vierde druk 2020). Momenteel doet hij onderzoek naar bouwtypen en bouwmaterialen vanaf 1850 tot 1990.

Janneke van der Stok

Janneke van der Stok is specialist bouwmaterialen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ze studeerde materiaalkunde aan de Technische Universiteit Delft en bekwaamt zich nu in glas in gebouwen en moderne bouwmaterialen. Ze houdt zich bezig met kennisdeling, advies en analytisch onderzoek. Daarnaast staat ze ook nog met één been in de wereld van archeologisch metaal. 

Ole Streumer

Ole Streumer is sinds 1995 molenmaker en meubelmaker. Daarnaast is hij docent en als zelfstandige actief onder de naam Wood and Stage Productions. Hij werkt momenteel bij de Restauratiewerkplaats in Schiedam.

Volker Vlaming

Volker Vlaming is in 1998 gestart in de monumentenzorg als restauratieschilder. In de jaren daarna heeft hij gewerkt als calculator, werkvoorbereider en projectleider bij een erkend restauratiebedrijf en als bestekschrijver en kostendeskundige bij een erkende restauratiearchitect. Daarnaast heeft hij voor de ERM meegewerkt aan restauratie uitvoeringsrichtlijnen en bij de totstandkoming van het Restauratiebestek. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig adviseur onder de naam 'Vlaming Erfgoed'.

Peter Voshart

Peter Voshart houdt zich sinds 1985 met alles bezig wat te maken heeft met verfsystemen binnen en buiten, speciale decoratieve schildertechnieken en bladgoud. Hij is eigenaar van Linova in Zutphen en Kolner Vergolderprodukte GMBH in Dresden en gastdocent bij diverse schildersopleidingen in Nederland en België.

Joris van der Zande

Joris van der Zande is eigenaar van Bouw- en restauratiebedrijf Zandenbouw B.V. in Aarle-Rixtel, met 12 medewerkers. Dit bedrijf is hij in 2011 gestart, na eerst 13 jaar te hebben gewerkt als werkvoorbereider en projectleider bij verschillende aannemers. Monumentenzorg is de kernactiviteit van Zandenbouw. Hierin combineert Joris zijn kennis van bouw- en restauratie en zijn passie voor cultuurhistorie. In 2016 heeft Joris de opleiding restauratieprofessional afgerond.