Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Onze docenten

Contact:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Tel: 06 - 53 400 394
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Tommy van Beem

Tommy van Beem is BIM-Manager bij Nico de Bont en programma managerBIM binnen TBI. Met als achtergrond Bouwtechnische Bedrijfskunde, is hij gespecialiseerd in BIM & Digitalisering vanaf 2012. De laatste jaren wordt BIM en 'Digitale meettechnieken' ook steeds vaker ingezet voor restauratie- en herbestemming opgaves. Een uitdagende mix van hedendaagse technieken en processen dat samenkomt met het traditioneel vakmanschap. 

Ernst de Beaufort

Ernst de Beaufort is senior restauratieconstructeur in de regio Amsterdam. Hij heeft ruime ervaring met funderingsherstel, constructieve schadeanalyse, stut- en stempelwerk en constructief cascoherstel. Kennis en ervaring draagt hij uit bij diverse restauratieopleidingen.

Klaas Boeder

Klaas Boeder is zelfstandig restauratieadviseur en docent aan diverse restauratieopleidingen. In het verleden is hij werkzaam geweest bij een architectenbureau, in de gemeentelijke monumentenwereld en bij de Monumentenwacht.

Bert van Bommel

Bert van Bommel werkte tot september 2020 als senior adviseur monumenten bij de sectie  Monumenten en Kunst van het Rijksvastgoedbedrijf, waar hij adviseerde over kleine tot zeer grote projecten, van onderhoud tot ingrijpende restauraties. Lange tijd was hij daarnaast ook docent aan de Technische Universiteit Delft (sectie Heritage and Architecture, Faculteit Bouwkunde).

Cor Bouwstra

Cor Bouwstra is restauratiearchitect en werkzaam bij VB Erfgoed & Architectuur in Vianen. Het bureau is gespecialiseerd in restauratie van monumenten en nieuwbouw in oude stadskernen. 

Martijn van Bree

Martijn van Bree is bouwkundig ingenieur en brengt samen met directeur Jeroen Pelser innovatie in het bedrijf. Hij neemt projecten en technieken scherp onder de loep om te kijken of zaken nog beter kunnen. Daarnaast zorgt hij voor verankering en deling van de kennis binnen PelserHartman en geeft hij trainingen en presentaties o.a. voor bouw- en restauratiewereld.

Louis Gerdessen

Louis Gerdessen heeft 43 jaar restauratie voorbereid en begeleid bij Van Hoogevest Architecten te Amersfoort, o.a. als projectleider. Van schadeopname tot bestek en van aanbesteding tot oplevering. Zowel de theoretische als de praktisch-technische kant van restaureren heeft zijn speciale aandacht. Kennis en ervaring draagt hij uit bij diverse restauratieopleidingen. 

Wim de Groot

Wim de Groot is technisch adviseur van de Stichting Bouwlood en heeft 40 jaar ervaring in het verwerken van en doceren over bladlood in de bouw en specifiek in de restauratie. Hij begeleidt projecten in de monumentenzorg in Nederland en in België.

John van den Heuvel

John van den Heuvel is zelfstandig natuursteendaviseur en heeft 30 jaar ervaring in de natuursteensector als begeleider van toonaangevende restauraties, zoals die van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, de TU in Delft en de Leidsebrug in Amsterdam. Daarnaast is hij docent bij het Nationaal Restauratie Centrum en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. 

Hans van den Hondel

Hans van den Hondel is werkzaam als bedrijfsleider bij Vogel Kathodische Bescherming BV in Zwijndrecht. Hij heeft aan de TU Delft Civiele Techniek gestudeerd, waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in beton. Zijn expertise en ervaring liggen op het vlak van betonreparatie, schadepreventie en kathodische bescherming van staal in beton- en metselwerk, zowel in de reguliere bouw als bij monumenten.

Michiel van Hunen

Michiel van Hunen werkt als senior specialist conservering en restauratie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij heeft materiaalkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft en draagt kennis over en adviseert op het gebied van ijzer, metalen, corrosie, baksteen, beton, metsel-, voeg- en stucmortels, reinigen en conserveringstechnieken. Ook werkt hij aan kwaliteitsborging (erkenning- en uitvoeringsrichtlijnen) en aardbevingsproblematiek.

Joop Jansen

Joop Jansen heeft ruime ervaring bij de monumentenwacht en als restauratieadviseur. In zijn laatste functie bij Delfgou Architectuur en Monumentenadvies heeft hij de restauratie van de Cuneratoren te Rhenen begeleid. Vanaf mei 2018 werkt Joop als zelfstandige onder meer voor het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen als docent en als auditor.

Jaap de Jonge

Jaap de Jonge is werkzaam als adviseur/projectleider bouwfysica en duurzaamheid bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hij is in die hoedanigheid veelvuldig betrokken geweest bij renovaties en restauraties van rijksmonumenten en rijksmusea.

Bert Jonker

Bert Jonker is zelfstandig restaurator en kleuronderzoeker van historische interieurs. Hij is vaak betrokken bij kleuronderzoeken aan toonaangevende monumenten, zoals schilderingen in de Bazel in Amsterdam en de oorspronkelijke kleurstelling van de keizerskroon op de Westertoren in Amsterdam.

Stefan Katier

Stefan Katier is eigenaar van Kabu BV in Hilvarenbeek. Zijn expertise ligt op het vlak van specificeren, aanbesteden en contracteren van de meest uiteenlopende werken. Vanuit de ruime ervaring met Stabu bestekken is hij betrokken bij het opstellen van het nieuwe restauratiebestek.

René Klaassen

René Klaassen doet sinds 1993 toegepast houtonderzoek bij SHR (houtonderzoeksinstituut in Wageningen). Zijn belangrijkste werkvelden zijn houtaantasting en houtsoorten. Hij adviseert over o.a. houtsoortenkeuze, effect herbestemming op houtkwaliteit in gebouwen, fundering, houtkwaliteit en houtsterkte in het werk en het herkennen van oorzaken van houtschades.

Ernest Kurpershoek

Ernest Kurpershoek is kunst- en architectuurhistoricus. Hij heeft meegewerkt aan tal van publicaties over Amsterdam en aan het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Voor het Nationaal Restauratie Centrum verzorgt hij sinds tien jaar cursussen over Herkennen van Bouwstijlen.

Peter van der Landen

Peter van der Landen is werkzaam als senior adviseur bij Helix Advies. Hij is specialist in de inspectiemethodiek Conditiemeting en is als docent werkzaam voor Helix Academy, NVDO, Hogeschool Utrecht en Rijksvastgoedbedrijf voor diverse opleidingstrajecten.

Wilfred Mengerink

Wilfred Mengerink is begonnen als timmerman. Na het volgen van de opleidingen Restauratie Timmerman en Professional Restauratie is hij bij de Monumentenwacht Gelderland gaan werken. Daarnaast is hij als docent actief bij verschillende restauratieopleidingen.

Hans Nooren

Hans Nooren is ruim 30 jaar werkzaam als betononderhoudskundige (BOK)  in de betonreparatie branche. Eén van zijn specialisaties is het repareren, restaureren en preventief beschermen van beton. Hij is als lid van de begeleidingscommissie Historisch beton betrokken geweest bij de totstandkoming van de Uitvoeringsrichtlijnen Betonrestauratie-advies (URL 2003) en Betonrestauratie-Realisatie (URL 4005). Hij is bekend met hersteltechnieken waarbij het oorspronkelijke historisch beton behouden kan blijven en hersteld kan worden. 

Henk Onderstal

Henk Onderstal is werkzaam als materiedeskundige asbest bij Greenhouse Advies, een onderdeel van DAGnl. Hij is daarnaast werkzaam als docent en adviseur voor o.a het NCOI, de Bestuursacademie en de Raad voor Accreditatie. Henk is voorstander van risico-gestuurd beleid in plaats van regeldrift en is een praktijkgericht deskundige, die wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk vertaalt met gezond boerenverstand.

Jeroen Pelser

Jeroen Pelser is bouwkundig ingenieur en stippelt binnen PelserHartman al 20 jaar de koers uit. Als directeur 3D techniek en innovaties is hij het creatieve brein achter de innovatieve technische oplossingen van PelserHartman. Met zijn brede technische kennis ziet hij vaak snel waar het echte pijnpunt van de klant ligt. De technieken en methodes van PelserHartman worden steeds vaker toegepast binnen de bouw- en restauratiewereld. 

Dirk van der Plaat

Dirk van der Plaat is zelfstandig bouw- en restauratieadviseur. Met een bedrijfseconomische achtergrond de bouw ingestapt, heeft hij zich gaandeweg toegelegd op bouwregelgeving. Vanuit die rol adviseert en begeleidt hij opdrachtgevers bij onder meer restauratie- en herbestemmingsprojecten.

Dick van 't Slot

Dick van 't Slot is werkzaam als adviseur bij DWA. Hij richt zich hierbij op het adviseren van opdrachtgevers over de mogelijkheden voor vermindering van de energielasten in combinatie met het behoud of verbetering van het comfortniveau. Deze werkzaamheden voert hij uit voor de gehele gebouwde omgeving, waarbij monumenten een speciale plek innemen.

Ron Spaan

Ron Spaan is zelfstandig erfgoedadviseur en treedt onder andere op als projectleider voor grote restauratie- en herbestemmingsprojecten. Daarnaast is hij gastdocent aan een tweetal Hogescholen. Ook is hij projectleider voor de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Daniel Spee

Daniël Spee is natuursteenspecialist bij Meesters In, Tienhoven a/d Lek. Hij heeft een bouwkundige achtergrond en volgde tevens de opleiding Bouwhistorie, restauratie en monumentenzorg aan de Hogeschool Utrecht. Hij was verantwoordelijk voor het natuursteenwerk aan projecten als het Rijksmuseum in Amsterdam, Grafmonument Maarten Tromp en Drakenfontein Den Bosch. Ook is hij bestuurslid bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg ERM en voorzitten van de Vereniging van Restauratie Steenhouwers.

Marc Stappers

Marc Stappers is als specialist Bouwfysica werkzaam op de afdeling Monumenten en Collecties bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar houdt hij zich bezig met na-isolatie, duurzaamheid, binnenklimaat van met name musea, kerken en militair erfgoed.

Gert Tutert

Gert Tutert is werkzaam als adviseur bij de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Midden & Oost Nederland. Deze organisatie is gespecialiseerd in het begeleiden van restauraties van kerken en het tot die gebouwen behorend meubilair en orgels. Hij heeft een ruime ervaring als timmerman en uitvoerder binnen deze vakdisciplines. Daarnaast is hij onder meer werkzaam als vakdocent aan het GRC.

Volker Vlaming

Volker Vlaming is in 1998 gestart in de monumentenzorg als restauratieschilder. In de jaren daarna heeft hij gewerkt als calculator, werkvoorbereider en projectleider bij een erkend restauratiebedrijf en als bestekschrijver en kostendeskundige bij een erkende restauratiearchitect. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig adviseur onder de naam 'Vlaming Erfgoed'.

Peter Voshart

Peter Voshart houdt zich sinds 1985 met alles bezig wat te maken heeft met verfsystemen binnen en buiten, speciale decoratieve schildertechnieken en bladgoud. Hij is eigenaar van Linova in Zutphen en Kolner Vergolderprodukte GMBH in Dresden en gastdocent bij diverse schildersopleidingen in Nederland en België.

Willard van Reenen

Willard van Reenen heeft sinds 2016 een eigen onderzoeksbureau voor bouwhistorie. Daarvoor heeft hij 16 jaar bij een restauratiearchitect gewerkt. Hij is actief als docent voor diverse restauratieopleidingen. Daarnaast werkt hij mee aan het ontwikkelen van lesmateriaal voor nieuwe restauratieopleidingen.

Miel Wijnen

Miel Wijnen is architect. Zijn bureau, Wijnen Architectuur, bestaat sinds 2001 en is gevestigd in Den Bosch. Het bureau begeleidt onder andere restauratie- en herbestemmingsprojecten, waarbij het aspect 'duurzaamheid' een belangrijke rol speelt.

Joris van der Zanden

Joris van der Zanden is eigenaar van Bouw- en restauratiebedrijf Zandenbouw B.V. in Aarle-Rixtel, met 12 medewerkers. Dit bedrijf is hij in 2011 gestart, na eerst 13 jaar te hebben gewerkt als werkvoorbereider en projectleider bij verschillende aannemers. Monumentenzorg is de kernactiviteit van Zandenbouw. Hierin combineert Joris zijn kennis van bouw- en restauratie en zijn passie voor cultuurhistorie. In 2016 heeft Joris de opleiding restauratieprofessional afgerond.