Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Contact:
Post- en bezoekadres:
Klooster Onze Lieve Vrouw Ter Eem
Daam Fockemalaan 22
(brievenbus 24)
3818 KG Amersfoort
Tel: 033 - 208 7878
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Beoordelen van bouwkwaliteit voor overheidsmedewerkers

De Erfgoed Academie en het NRC ontwikkelden in 2023 gezamenlijk de cursus 'Beoordelen van bouwkwaliteit voor overheidsmedewerkers'. Doel van de cursus is om handvatten aan te reiken voor de begeleiding van het onderhoud en de restauratie van monumenten, nadat een vergunning is verleend. Na een introductie over wet- en regelgeving, zoals omgevingswet en erfgoedwet, wordt beknopt ingegaan op juridische instrumenten bij handhaving en toezicht. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) ontwikkelde uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) en het functioneren hiervan in de praktijk van de monumentenzorg. De praktijk wordt uitgebreid geïllustreerd met casussen en schadebeelden en de wijze waarop corrigerend en handhavend opgetreden kan worden. 

De cursus bestaat uit twee delen:

  • Een digitaal deel: twee webinars van ieder twee uur, die verzorgd worden door de Erfgoed Academie. Hierin komen de Omgevingswet, kwaliteitsborging, uitleg van de uitvoeringsrichtlijnen en de juridische instrumenten bij de handhaving aan de orde. Moderator van de webinars is Yvonne Ploum.
  • Een fysiek deel: een workshopmiddag gevuld met casussen van veel voorkomende situaties en schadebeelden bij de uitvoering van onderhouds- en restauratiewerk- aan monumenten. Tijdens deze workshopmiddag wordt een syllabus uitgereikt met handvatten voor toezicht en handhaving.

Docenten: Haje van Egmond ,Yvonne Ploum, Michiel Enderman, John van den Heuvel, Klaas Boeder;

"Kwaliteitsbeoordeling monumenten: een must voor iedere handhaver en vergunningverlener."
Michel Westerink, Vastgoedregisseur Gemeente Hattem

datumWebinars 20 en 27 maart en workshopmiddag 10 april 2024
locatie Amersfoort.
kosten€ 375,– (exclusief btw)inclusief syllabus.
doelgroepAmbtenaren van gemeenten en omgevingsdiensten belast met vergunningverlening, het houden van toezicht op verleende vergunningen of het beheer/verzorgen van monumenten in gemeentelijk eigendom.