Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Contact:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Tel: 06 - 53 400 394
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Begeleiding Uitvoering Restauraties 2

Een driedaagse cursus bestemd voor erfgoedprofessionals met een bouwkundige achtergrond, die betrokken zijn bij de begeleiding van restauratieprojecten, zoals projectleiders van (restauratie)bouwbedrijven, architecten- en adviesbureaus, professionele monumentenbeheerders en toezichthouders van gemeenten. In deze cursus worden de belangrijkste thema's van het restauratieproces dieper  uitgewerkt. De volgorde en inhoud van de cursusdagen is wisselend per locatie.

  • Themadag riet, dakpannen, leien, lood, koper en zink - Klaas Boeder

Aan bod komen verschillende soorten dakbedekking, zoals lei, kunststof en riet. Tevens wordt ingegaan op constructies en materialen voor dakgoten en hemelwaterafvoeren.

  • Themadag bestek en constructies - John van den Heuvel & Ernst de Beaufort

Tijdens deze cursusdag wordt ingegaan op de fasering van het bouwproces, bestekken lezen en problemen herkennen, begrotingsmethodieken en aanbestedingsvormen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan bouwconstructies, funderingen en betonwerk. Bij monumenten is de stabiliteit immers vaak een belangrijk punt.

  • Themadag interieur en afwerking van een monument - Cor Bouwstra

In het kader van de afwerking van een monument komen aan bod: pleisterwerk, schilderwerk, glas, decoratieve afwerking en historische vloeren, -wanden en -plafonds. Daarnaast wordt stilgestaan bij de relatie tussen historische interieurs en het exterieur en de omgeving van monumenten. De cursist leert waardevolle interieurs herkennen, oog te hebben voor risico's gedurende bouwkundige ingrepen en leert wat er komt kijken bij inspecties en regulier onderhoud van historische interieuronderdelen.

Docenten: John van den Heuvel - Ernst de Beaufort - Klaas Boeder - Cor Bouwstra 

duur3 dagen.
datumWoensdagen 25 mei, 1 en 8 juni 2022. Vol u wordt op de reservelijst geplaatst en wij nemen contact met u op zodra er een plaats beschikbaar is.
locatieAmersfoort.
kosten€ 925,– (exclusief btw) Inclusief lunch en syllabus.