Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Contact:
Post- en bezoekadres:
Klooster Onze Lieve Vrouw Ter Eem
Daam Fockemalaan 22
(brievenbus 24)
3818 KG Amersfoort
Tel: 033 - 208 7878
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Begrotingen en opdrachtverlening

Veel regulier onderhoud aan monumenten wordt uitgevoerd door gekwalificeerde bedrijven. Voorafgaand aan de opdrachtverlening dienen de werkzaamheden goed te worden voorbereid en begroot. Zorgvuldig begroten is eveneens van belang om de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden volgens de uitvoeringsrichtlijnen van de ERM te borgen. Ook de opdrachtgever dient over de nodige kennis over dit onderwerp te beschikken om zijn rol in het proces van opdrachtverlening te kunnen vervullen.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Is wel of niet een omgevingsvergunning noodzakelijk voor uit te voeren werkzaamheden?
  • Opstellen, verkrijgen van juiste specificaties-werkomschrijvingen voor regulier onderhoud met verwijzing naar de betreffende uitvoeringsrichtlijnen.
  • Beschikbaarheid van bouwkundige opnames. Dit zijn vaak rapporten van de Monumentenwacht die als leidraad functioneren bij uit te voeren werkzaamheden.
  • Aanvragen van offertes; waar let je op en wat geef je mee? Hoe ga je offertes beoordelen en met welke uitgangspunten?
  • Hoe ga je te werk bij stelposten en de verrekening ervan, hoeveelheden staten en de verrekening ervan, meer- en minderwerk?
  • Vastleggen van afspraken die je maakt tijdens de werkzaamheden en bij de oplevering.
De onderwerpen worden verduidelijkt aan de hand van diverse voorbeelden en casussen, waarin dilemma's en problemen zichtbaar worden. 
\n

Docent: Han van Rijn en John van den Heuvel

duur1 dag.
datumDonderdag 26 september 2024;
locatieAmersfoort.
kosten€ 355,– (exclusief btw) inclusief lunch en syllabus.
doelgroepWerkvoorbereiders en calculatoren werkzaam in de restauratie, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, medewerkers van Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POM), monumentenwachters, projectleiders en uitvoerders werkzaam in de restauratie en bouwkundig (overheids)medewerkers verantwoordelijk voor beheer en onderhoud.