Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Contact:
Post- en bezoekadres:
Klooster Onze Lieve Vrouw Ter Eem
Daam Fockemalaan 22
(brievenbus 24)
3818 KG Amersfoort
Tel: 033 - 208 7878
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Introductie Moderne Bouwmaterialen 1850-1940

Middagworkshop waarbij ingegaan wordt op de ontwikkeling van jongere bouwmaterialen (1850-1940) zoals cement en terracotta, ijzer en zink, kalkzandsteen en triplex. Mechanisatie en innovatie zorgden vanaf het midden van de negentiende eeuw voor vernieuwingen in de bouw en de introductie van diverse nieuwe materialen waaronder asbest, asfalt en linoleum. Niet zelden betrof het in eerste instantie goedkopere imitaties van duurdere materiaalsoorten.

De ontwikkeling van deze bouwmaterialen staat tijdens deze middagworkshop centraal, evenals hoe ze te herkennen zijn en hoe te waarderen. Ingegaan wordt op wat dit betekent voor behoud en herstel, mede in het licht van de huidige regelgeving. Ook is er aandacht voor wat je in het interieur tegen kan komen en hoe daar mee om te gaan. Het nut van documentatie van nieuwe bouwmaterialen komt aan de orde te vergroting van kennis en inzicht in het voorkomen en de verspreiding van de toepassingen van deze bouwmaterialen. Bij de cursus hoort een syllabus.

Docent: Ronald Stenvert

duur1 middag (13.00 - 16.30 uur).
datum Wordt opnieuw ingepland bij voldoende interesse en anders medio 2025..
locatieAmersfoort.
kosten€ 170,– (exclusief btw), incl. syllabus.
doelgroep
Ambtenaren (monumentenzorg en toezicht), bouwkundig medewerkers van advies- en architectenbureaus, uitvoerders en bouwkundigen van restauratie- en adviesbureaus.