Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Contact:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Tel: 06 - 53 400 394
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Begeleiding Uitvoering Restauraties 1

Een vierdaagse cursus bestemd voor erfgoedprofessionals met een bouwkundige achtergrond, die betrokken zijn bij de begeleiding van restauratieprojecten, zoals projectleiders van (restauratie)bouwbedrijven, architecten- en adviesbureaus, professionele monumentenbeheerders en toezichthouders van gemeenten. In deze cursus staan theoretische kennis, de thema's hout en steen en een bezoek aan lopende restauratieprojecten op het programma. De volgorde van de cursusdagen kan wisselen.

  • Themadag bouwproces - Klaas Boeder & Dirk van der Plaat

Tijdens deze dag worden theoretische onderwerpen zoals wet- en regelgeving, restauratie-ethiek, planvorming en kwaliteitsborging via beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen behandeld.

  • Themadag hout - Joop Jansen

De dag staat in het teken van het bouwmateriaal hout en het herstel van houtconstructies,  balklagen, geveltimmerwerk en houtaantasting.

  • Excursiedag - Joop Jansen

De cursusgroep bezoekt één of meerdere restauratieprojecten, waarbij aan het einde van de dag tijd is ingeruimd om de opgedane kennis terug te koppelen.

  • Themadag steen - John van den Heuvel & Wilfred Mengerink

Tijdens de ochtend wordt het gebruik van baksteen, herstel van historisch metsel- en voegwerk en gevelreiniging besproken. De middag gaat over natuursteen, een bijzonder complex materiaal dat is gevormd door de natuur met alle verschillen van dien. De focus ligt op behoud en herstel vanuit de onderhoudsmatige invalshoek.

Docenten: Klaas Boeder - Dirk van der Plaat - Joop Jansen - John van den Heuvel - Wilfred Mengerink

duur4 dagen.
datum Maandagen 14, 21 en 28 maart en 4 april 2022; vol u wordt op de reservelijst geplaatst. Mocht er een plaats vrij komen, dan nemen wij contact met u op.
datum Dinsdagen 13, 20, 27 september en 4 oktober 2022. vol u wordt op de reservelijst geplaatst. Mocht er een plaats vrij komen, dan nemen wij contact met u op.
lokatieAmersfoort.
kosten€ 1.190,– (exclusief btw).
Inclusief lunch, syllabus, NRC-handboek Houtconstructies en excursie.