Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Contact:
Post- en bezoekadres:
Klooster Onze Lieve Vrouw Ter Eem
Daam Fockemalaan 22
(brievenbus 24)
3818 KG Amersfoort
Tel: 033 - 208 7878
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Restauratiebestek en contracteren

Restauratiearchitecten, -adviseurs en -aannemers hebben gezamenlijk een modelbestek voor werkzaamheden aan bestaande onderdelen van monumenten opgesteld. Het initiatief hiervoor is afkomstig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het programma Restauratiekwaliteit. Voor de ontwikkeling is samengewerkt met Stabu en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Stabu is eveneens betrokken bij de organisatie van deze cursus.

Doordat alle partijen in de restauratieketen het werk op dezelfde wijze gaan omschrijven, wordt beter duidelijk welk kwaliteitsniveau wordt gevraagd en worden misverstanden bij zowel prijsvorming, als in de uitvoering voorkomen. Tijdens deze cursusdag wordt de inhoud van het Restauratiebestek systematisch doorgenomen. Wat zijn de veranderingen en verbeteringen? Waar staan de restauratiewerkzaamheden in de Stabu-systematiek? Wat zijn de mogelijkheden met het nieuwe systeem? De cursisten wordt gevraagd een laptop mee te nemen, zodat praktijkopdrachten binnen het Stabu-systeem geoefend kunnen worden. Het is wenselijk dat de cursist basiskennis heeft over de systematiek van ERM-kwaliteitsnormen. Bij twijfel is het aan te bevelen om eerst de cursus 'Toepassen van kwaliteitsnormen in de monumentenzorg' te volgen.

Docent: Volker Vlaming en Stefan Katier

duur1 dag.
datumDeze cursus wordt gepland bij voldoende belangstelling.
locatie Ede;
kosten€ 355,– (exclusief btw).
Inclusief lunch en syllabus.
doelgroepWerkvoorbereiders, bestekschrijvers werkzaam in de restauratie, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, uitvoerders en projectleiders, medewerkers van vastgoedbedrijven (met monumenten in hun portefeuille), monumentenwachters, auditoren voor de verschillende ERM-kwaliteitsnormen (waaronder ook de 'kennis en kunderegeling').