Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Blog

Contact:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Tel: 06 - 53 400 394
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Cursus Toepassen van Restauratiebestek hernieuwd

Docenten Stefan Katier en Volker Vlaming evalueerden onlangs hun ervaringen met het geven van de cursus Toepassen van het restauratiebestek en gaan aan de slag met de integratie van de huidige kwaliteitsnormen (er zijn er een behoorlijk aantal bijgekomen sinds het restauratiebestek werd ontwikkeld), een betere aansluiting op de NRC-cursus Kwaliteitsnormen in de monumentenzorg en een soepeler gebruik van de software van het restauratiebestek tijdens de cursusdag. 

In de cursus Toepassen van het restauratiebestek leren deelnemers om de kwaliteitsnormen in de restauratie op het niveau van contracteren toe te passen. Zeer nuttige kennis want met gebruikmaking van het restauratiebestek kun je kwaliteitsnormen op een heldere manier contracteren en verloopt de inschrijving bij aanbestedingen veel efficiënter. Ook komen betere contracten tot stand, zijn er doorgaans minder faalkosten, wordt kennis goed vastgelegd en kun je beter evalueren. Dit alles leidt tot een vorm van standaardisatie, waardoor je beter gebruik kunt maken van de ervaringen bij andere projecten. Want in tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt zijn restauratieprojecten niet geheel uniek. Er zijn wel degelijk overeenkomsten, bijvoorbeeld  bouwtechnieken en wet- en regelgeving , precies de ingrediënten waarop de kwaliteitsnormen voor restauratie zijn gebaseerd. 

Toevoeging van nieuwe uitvoeringsrichtlijnen

Sinds het restauratiebestek is ontwikkeld, zijn er legio uitvoeringsrichtlijnen bijgekomen. Deze worden nu toegevoegd aan het restauratiebestek.  Daardoor is er betere data beschikbaar voor de docenten, waaraan zij de praktijkvoorbeelden kunnen aanpassen. 

Aansluiting op de NRC-cursus Kwaliteitsnormen

Om te kunnen werken met het restauratiebestek is kennis van de kwaliteitsnormen in de restauratie vereist. Deelnemers, die deze materie nog niet beheersen, wordt aangeraden om vooraf de cursus Toepassen van kwaliteitsnormen in de monumentenzorg te volgen. 

Om te zorgen voor een goede aansluiting tussen beide cursussen hebben docenten Stefan en Volker overleg gevoerd met de docenten van de cursus Kwaliteitsnormen, Klaas Boeder en Ron Spaan. De docenten constateerden een stuk overlap tussen beide cursussen, die is er nu uitgehaald. 

Betere toegankelijkheid software

Bij de cursus Toepassen van het restauratiebestek oefenen de deelnemers op hun eigen laptop met het praktisch gebruiken van de kwaliteitsnormen in de praktijk van de contractvorming. Stefan en Volker merkten dat er relatief veel tijd ging zitten in het installeren en opstarten van de programmatuur. Met de softwareleverancier wordt gewerkt aan een betere toegankelijkheid, zodat de cursisten direct kunnen inloggen en aan de slag kunnen met de oefeningen in het restauratiebestek. 

Voor meer informatie: 

Foto: Over de leibedekking uitgelopen loodwit. Als in het bestek – een deel van de keten – niet omschreven staat dat het lood gepatineerd moet worden, dan is dit het gevolg.