Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Contact:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Tel: 06 - 53 400 394
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Toepassen van kwaliteitsnormen in de monumentenzorg

Kwaliteit bij de uitvoering van restauratiewerk is niet altijd vanzelfsprekend. In de afgelopen jaren hebben veel verschillende partijen zich ingezet om duidelijke werkafspraken te maken over onder meer de inzet van vakkennis en de toepassing van de juiste technieken en materialen. De resultaten zijn beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen, die betrekking hebben op verschillende restauratiedisciplines. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is een cursusdag ontwikkeld, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Partijen in het bouwproces, hun rollen en verantwoordelijkheden: opdrachtgever, architect/adviseur, uitvoerende bedrijven, overheid, monumentenwacht etc.
  • Relevante wet- en regelgeving, Erfgoedwet, vergunningsplicht of vergunningvrij
  • Restauratie-ethiek en de systematiek en structuur van beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen
  • Toepassing van richtlijnen in het bestek, bestek schrijven, uitvragen stellen en inschrijven
  • Toelichting en behandeling van de stof aan de hand van  casussen uit de praktijk

Docent: Klaas Boeder, Joop Jansen en Ron Spaan

duur1 dag.
datumDonderdag 17 maart 2022. Vol, u wordt op de reservelijst geplaatst en wij nemen contact met u op zodra er plaats is.
datumDonderdag 10 november 2022.
locatieAmersfoort.
kosten€ 340,– (exclusief btw) inclusief lunch en syllabus.
doelgroep
Werkvoorbereiders, bestekschrijvers werkzaam in de restauratie.
Medewerkers van architecten- en adviesbureaus.
Medewerkers van gemeenten en provincies (Monumentenzorg, Toezicht & Handhaving).
Medewerkers van vastgoedbedrijven, die monumenten in portefeuille hebben.
Monumentenwachters.
Projectleiders en uitvoerders, werkzaam in de restauratie