Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Contact:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Tel: 06 - 53 400 394
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Schadebeelden bij monumenten

Schadebeelden, uitvoeringsfouten, ondeskundig materiaalgebruik: ook dit komt voor tijdens onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan onze monumenten. Tijdens deze interactieve middagworkshops wordt aandacht besteed aan het herkennen en voorkomen van gebreken, uitvoeringsfouten en verkeerd materiaalgebruik.

De cursist kan kiezen uit drie verschillende middagworkshops:

  • Workshop 1 - Schade door isolerende maatregelen uit het verleden en schade door vocht en zout (14 juni 2022)
  • Workshop 2 - Schade in natuursteen en ijzerwerk (12 oktober 2022)
  • Workshop 3 - Schade aan schoorstenen (12 december 2022)

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden veel voorkomende bouwfouten en gebreken besproken, behorende bij het thema van de workshops. Oorzaken worden inzichtelijk gemaakt en mogelijkheden voor herstel komen aan bod. De cursisten kunnen, bij voorkeur aan de hand van foto's, eigen voorbeelden aandragen, die plenair besproken worden. De praktijkvoorbeelden worden bezien vanuit het oogpunt van de bouwkundig inspecteur en de restauratiearchitect.

Per voorbeeld wordt ingegaan op de benodigde vak- en materiaalkennis, zodat de cursist - als restauratieprofessional -  inzicht krijgt in de toe te passen materialen en uitvoeringsmethodieken en deze kennis in het vervolg ook kan benutten. Deze cursus is tot stand gekomen met materiaal en kennis van de Monumentenwacht Gelderland.

Docent: Wilfred Mengerink en Joop Jansen

duur1 middag (13.00 - 17.00 uur).
datum Dinsdag 14 juni 2022 - Workshop 1 Schade door isolerende maatregelen;
datum Woensdag 12 oktober 2022 - Workshop 2 Schade in natuursteen en ijzerwerk;
datum Maandag 12 december 2022 - Workshop 3 Schade aan schoorstenen;
locatieAmersfoort.
kosten€ 160,– (exclusief btw);
doelgroep
Bouwkundig medewerkers van professionele beheerders en eigenaren van monumenten, ambtenaren monumentenzorg, toezicht en handhaving, medewerkers van regionale uitvoeringsdiensten (belast met monumentenzorg), medewerkers van advies- en architectenbureaus en medewerkers van (restauratie-)bouwbedrijven.