Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Contact:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Tel: 06 - 53 400 394
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Restauratiebestek en contracteren

Restauratiearchitecten, -adviseurs en -aannemers hebben gezamenlijk een modelbestek voor werkzaamheden aan bestaande onderdelen van monumenten opgesteld, Het initiatief hiervoor is afkomstig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het programma Restauratiekwaliteit. Voor de ontwikkeling is samengewerkt met Stabu en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Doordat alle partijen in de restauratieketen het werk op dezelfde wijze gaan omschrijven, wordt beter duidelijk welk kwaliteitsniveau wordt gevraagd en worden misverstanden bij zowel prijsvorming, als in de uitvoering voorkomen. Tijdens deze cursusdag wordt de inhoud van het Restauratiebestek systematisch doorgenomen. Wat zijn de veranderingen en verbeteringen? Waar staan de restauratiewerkzaamheden in de Stabu-systematiek? Wat zijn de mogelijkheden met het nieuwe systeem? De cursisten wordt gevraagd een laptop mee te nemen, zodat praktijkopdrachten binnen het Stabu-systeem geoefend kunnen worden. Het is wenselijk dat de cursist basiskennis heeft over de systematiek van ERM-kwaliteitsnormen. Bij twijfel is het aan te bevelen om eerst de cursus 'Toepassen van kwaliteitsnormen in de monumentenzorg' te volgen.

Docent: Volker Vlaming en Stefan Katier

duur1 dag.
datumDonderdag 17 maart 2022 - Ede; Vol, u wordt op de reservelijst geplaatst en wij nemen contact met u op zodra er een plek beschikbaar komt.
datumMaandag 21 november 2022 - Amersfoort.
locatie Ede en Amersfoort.
kosten€ 340,– (exclusief btw).
Inclusief lunch en syllabus.
doelgroepWerkvoorbereiders, bestekschrijvers werkzaam in de restauratie
Medewerkers van architecten- en adviesbureaus
Uitvoerders en projectleiders
Medewerkers van vastgoedbedrijven, die monumenten in portefeuille hebben
Monumentenwachters
Auditoren voor de verschillende ERM-kwaliteitsnormen (waaronder ook de 'kennis en kunderegeling')