Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Contact:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Tel: 06 - 53 400 394
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Herstel van historisch beton

De restauratiesector krijgt steeds meer te maken met jonge monumenten met betonschade. Hoe kan duurzaam betonherstel zowel vanuit constructief oogpunt, als cultuurhistorische perspectief  plaatsvinden?

In deze cursus raakt u bekend met de eigenschappen van het materiaal beton en de daarin opgenomen wapening. Vervolgens worden reparatietechnieken voor specifieke schademechanismen behandeld. Aan de orde komen de aantasting en bescherming van beton, corrosie van het wapeningsstaal en andere veel voorkomende schademechanismen. U  wordt geïnformeerd op welke wijze - door middel van onderzoek - de oorzaak van de ontstane schade en de conditie van het beton kunnen worden vastgesteld. 

Aan u wordt vervolgens gevraagd om aan de hand van de opgedane kennis voor enkele praktijkvoorbeelden een hersteladvies op te stellen. U zult ervaren dat het behoud van de cultuurhistorische waarde van een historische betonconstructie en de wens om de reparatie en de bescherming van het beton duurzaam uit te voeren, kunnen leiden tot spanningen en tegenstrijdigheden en dat u wellicht zal moeten kiezen voor minder ideale opties. U zult tevens ontdekken dat niet iedere betonreparateur in staat is om ook daadwerkelijk beton te restaureren en dat restaureren van beton een specialisme is dat verder gaat dan alleen het aansmeren van een schadeplaats.

Tevens maakt u kennis met het kathodisch beschermen van staal in betonconstructies, maar ook van staal in metselwerk. Door deze toepassing blijft veel oorspronkelijk materiaal behouden en wordt het staal langdurig tegen corrosie beschermd. 

Docent: Hans van den Hondel - Hans Nooren - Michiel van Hunen

duur1 dag.
datumMaandag 28 november 2022.
locatieAmersfoort.
kosten€ 340,– (exclusief btw).
Inclusief lunch en syllabus.
doelgroepAmbtenaren, architecten en hun medewerkers, adviseurs, uitvoerenden en begeleiders bij (restauratie)bouwbedrijven, inspecteurs en toezichthouders, monumentenwachters, bouwkundige medewerkers van professionele monumenteneigenaren (stadsherstellen, corporaties), bestekschrijvers.