Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Contact:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Tel: 06 - 53 400 394
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Masterclass Restauratiemetselwerk

De kennis van gevelherstel in de restauratie blijft vaak beperkt tot de basiskennis. In de praktijk wordt gewerkt met de aanwezige ervaring en hetgeen in het bestek is voorgeschreven of door een leidinggevende wordt opgedragen. Deze masterclass heeft als doel om de basiskennis van ervaren restauratieprofessionals te verbreden.

Tijdens deze cursus worden materialen, bouwstoffen, restauratietechnieken, toepassingsmogelijkheden en restauratie-ethiek uitvoerig behandeld. Het doel van de cursus is om de kennis van de cursisten (ervaren restauratieprofessionals) te vergroten, zodat zij hun werk in de praktijk met meer achtergrondinformatie kunnen uitoefenen. De metsel- en voegmortelsamenstelling in relatie tot de uitvoeringsrichtlijnen voor metsel- en voegwerk van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) komen uitgebreid aan de orde. Bij de cursus wordt de theorie afgewisseld met het bestuderen van materialen en bouwstoffen, met discussiemomenten en met oplossingsgericht denken over diverse praktijksituaties. 

Docent: Louis Gerdessen

duur1 dag.
datumDinsdag 29 maart 2022.
locatie Amersfoort.
kosten€ 340,– (exclusief btw).
Inclusief lunch en syllabus.
doelgroepErvaren metselaars, ervaren voegers, uitvoerders, monumentenwachters, inspecteurs en toezichthouders (van overheidsinstellingen), die werkzaam zijn in de renovatie en restauratie.